کارت خوان با ویژگی
1394/9/8 يكشنبه
• خارج شدن کارت از دستگاه پس از قطع برق
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما