جدیدترین محصول شرکت فرادیس

خدمات شرکت داده ورزی فرادیس البرز

1394/5/7 چهارشنبه

نصب، راه اندازی و پشتیبانی از شبکه های VSAT & VNB

پشتیبانی از تجهیزات شبکه VSAT/VNB و سایر سیستم هایی مخابراتی نصب شده در شعب بانک های کــشور به عنــوان یکی از مهم ترین فعالیت های شرکت داده ورزی فرادیس البرز مطرح می باشد. در حال حاضربیش از 7000 پایانه VSAT و 7000 دستگاه VNB تحت پشتیبانی کامل این شرکت قرار دارند.

.
.

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما