جدیدترین محصول شرکت فرادیس
نرم افزار ایرما
 
 
مدیریت، راهبری و اطلاع از وضعیت لحظه ای دستگاه های خودپرداز به عنوان یکی از منابع مهم ارائه خدمات بانکی، نیازمند ابزارهای جدید مدیریتی می باشد. گستردگی جغرافیایی، تنوع کاربری، گوناگونی خدمات و سرویس های بانکی ارائه شده در دستگاه هـای خودپرداز در کنار ایجاد روش های بهینه در افزایش کارایی، کاهش هزینه ها و راهبری متمرکز، وجود سامانه های مبتنی بر تکنولوژی نوین را به عنوان یکی از نیازهای اصلی سیستم بانکی مطرح می سازد. وجود یک پایگاه متمرکز که امکان دسترسی آسان به داده ها و تهیه انواع گزارش ها را در لحظه و با صرف کمترین زمان مهیا سازد اجتناب ناپذیر است. سامانه مدیریت و راهبری دستگاه های خودپرداز (IRMA) در راسـتای بهـینه سازی عمـلیات پشتیبانی و راهبری دستگاه های خودپرداز طراحی گردیده و با استفاده از آن بسیاری از نیاز های مدیریتی و فنی سیـستم بانکی در این حوزه تأمین می گردد. از جمله مزایای این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود: • افزایش بهره وری در شبکه های خودپرداز با کاهش زمان عدم سرویس دهی • مدیریت بهینه اسکناس با هدف پیشگیری از رسوب پول در شبکه خودپرداز • کاهش هزینه های مربوطه با مدیریت مواد مصرفی و عملیات اپراتوری • امکان پایش آنی دستگاه های خودپرداز (Online/Real-Time Monitoring) • گردآوری و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در جهت توسعه شبکه خودپرداز قابلیت های نرم افزار ایرما • امکان مشاهده مانده موجودی کاست های خودپرداز • امکان مشاهده وضعیت کاغذ چاپگر رسید مشتری • امکان مشاهده وضعیت کاغذ ژورنال • امکان مشاهده وضعیت سرویس دهی خودپرداز • تنظیم تاریخ و ساعت دستگاه خودپرداز • امکان ارسال فایل های صوتی • امکان ارسال صفحات نمایشی و فایل های تبلیغاتی • امکان دریافت ژورنال الکترونیک خودپرداز • امکان دریافت تصاویر ذخیره شده توسط خودپرداز
.
.
..
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما