امروزه تغییر و تحولات و رشد روز افزون علم و تکنولوژی در تمامی عرصه ها علی الخصوص عرصه بانکداری الکترونیک محسوس بوده و سرعت رشد و شکوفایی و توسعه علوم به حدی است که لحظه ای باز ایستادن از حرکت مســاوی با شکست خـــواهد بود.در این راستا با هدف بهره مندی از تلفیق دانش، تخصص و تجربه در بیش از یک دهه حضور شرکت توانستیم به جایگاه درخوری دست پیدا کنیم و با تکیه بر اعتبار حرفه‏ای، مسئولیتپذیری و پرورش سرمایههای انسانی، ارائه محصولات جدید را برای دستیابی به مزیتهای رقابتی دنبال نماییم. لذا بر این باوریم که توسعه پایدار جز با استعانت از خداوند متعال و رعایت عدل و انصاف و با اتکاء به منابع انسانی توانمند و مجرب محقق نخواهد گردید، به  همین منظور تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان نه یک شعار که برای ما یک اعتقاد و باور است.کسب و حفظ رتبه اول در کشـور در ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات IT، با اتخاذ رویکردهای کارآمد، بهینه و علمی در مدیریت خدمات خود مصداقی بر این باور است. میر مسعود مجید زنوزی
مدیر عامل شرکت داده ورزی فرادیس البرز

 

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما