جدیدترین محصول شرکت فرادیس
 شرکت داده ورزی فرادیس البرز با هدف ارائه خدمات جدیدی درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ 1383/02/09تأسیس گردید.
سهامداران شرکت عبارتند از :شرکت ملی انفورماتیک به میزان 17 درصد و شرکت خدمات انفورماتیک به میزان 83 درصد

خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


مجری سایت : شرکت سیگما